POLITIKA ZASEBNOSTI WTB D.O.O.

Spoštovanje zasebnosti posameznikov, vključno z varovanjem osebnih podatkov posameznikov, je za WTB d.o.o., bistvenega pomena. WTB d.o.o., je zavezana k varovanju podatkov ter zagotavljanju varnosti in zaupnosti. Zato vas vabimo, da se podrobneje seznanite z informacijami o obdelovanju vaših osebnih podatkov v WTB d.o.o.

1. PODATKI O UPRAVLJAVCU OSEBNIH PODATKOV

Sedež: Gradnikove Brigade 11, 1000 Ljubljana
Davčna številka: SI56313748
Matična številka: 1623974000
Osnovni kapital: 7.500 EUR
Direktor: Igor Hiti
Spletni naslov: nabavna-asistenca.si + tč 2.2.
Naslov e-pošte: info@nabavna-asistenca.si
Dejavnosti WTB d.o.o., v skladu z veljavno standardno klasifikacijo dejavnosti J62.010 - Računalniško programiranje

2. ZBIRANJE IN UPORABA OSEBNIH PODATKOV

Vaše podatke zbiramo in obdelujemo v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov ali obdelavo posameznih osebnih podatkov.

2.1 Kdaj pridobimo vaše osebne podatke?

WTB d.o.o., lahko zbira osebne podatke, ki jih pridobi od vas, kadar:

 • uporabljate našo spletno stran,
 • uporabljate naše spletne aplikacije,
 • uporabljate naš portal,
 • uporabljate naš sistem za komunikacijo z kupci storitev in blaga,
 • uporabljate naš sistem za komunikacijo z ponudniki/naročniki storitev in blaga,
 • nas prosite za informacije,
 • podate pohvalo ali pritožbo,
 • se naročite na obveščanje WTB d.o.o.,
 • ste uporabnik storitev, ki jih zagotavlja WTB d.o.o.,
 • ste udeleženec nagradnih iger, ki jih (so)organizira WTB d.o.o.,
 • nastopijo drugi primeri, določeni s to politiko.

2.2 Ob obisku portala oz. spletnega mesta

Portal WTB sestavlja spletno mesto nabavna-asistenca.si in njegovi podsistemi (v nadaljevanju spletno mesto). Spletno mesto oz./in aplikacija je prilagojena mobilnim telefonom in ostalim napravam.

Podsistemi so:

 • vse programske rešitve za podporo in izvedbo storitev spletnega mesta nabavna-asistenca.si,
 • vsa dodatna lastna spletna mesta namenjena trženju storitev portala WTB:
  • preklop.si (vse verzije),
  • topkrediti.si (vse verzije).

Portal WTB d.o.o. je javno dostopen in namenjen za uporabo in informiranje širše javnosti, omogočajo pa tudi uporabo drugih funkcionalnosti.

Obiskovalci/Uporabniki portala WTB d.o.o. se lahko vselej prostovoljno odločite, kdaj in na kakšen način želite stopiti v kontakt z WTB d.o.o. (preko telefona, elektronske pošte, aplikacij ali preko spletnih obrazcev). Obiskovalci portala se sami odločate tudi o tem, katera brezplačna interaktivna orodja (npr. pošiljanje ponudb, podpisovanje dokumentov, ….) boste uporabljali.

WTB d.o.o., podatke v zvezi z obiskom portala ali uporabo mobilne aplikacije uporablja za naslednje namene:

 • za spremljanje in analizo delovanja spletnih aplikacij,
 • za tehnično vzdrževanje in razvoj spletnih strani in storitev WTB d.o.o.,
 • za obveščanje storitvah in produktih WTB d.o.o. in drugih pomembnih informacijah (poslovanje, razpisi, dogodki ipd.),
 • za upravljanje odnosov z obstoječimi strankami in zagotavljanje izbranih storitev
 • ter za druge namene, navedene v tej politiki zasebnosti.

Ob obisku spletne strani, mobilne aplikacije ali portala WTB d.o.o., strežnik avtomatično zbira podrobnosti o vašem obisku kot so:

 • IP naslov,
 • URL naslov spletne strani, iz katere ste dostopali do naše spletne strani,
 • nastavitve brskalnika in informacije o operacijskem sistemu računalnika ali mobilnega aparata,
 • vsebine, do katerih dostopate na portalu ali aplikaciji WTB d.o.o.,
 • datum dostopa in trajanje obiska portala ali aplikaciji WTB d.o.o.

Na portalu, spletnih aplikacijah in drugih digitalnih rešitvah boste zasledili tudi termin »Piškotki«. Piškotki so male besedilne datoteke, ki jih večina spletnih mest shrani v naprave uporabnikov, s katerimi dostopajo do interneta z namenom prepoznavanja posameznih naprav, ki so jih uporabniki uporabili pri dostopu. Obiskovalec oz. uporabnik spletne strani lahko sam shranjuje, omejuje ali onemogoča piškotke. Piškotki so namenjeni zagotavljanju prijaznejših spletnih strani, saj beležijo posameznikove interese, preference in izkušnje ter izboljšujejo učinkovitost iskanja informacij, pri čemer konkretnega posameznika ni mogoče identificirati.

2.3 Ob izpolnjevanju spletnih obrazcev

V spletnih obrazcih so praviloma navedeni osebni podatki, ki jih WTB d.o.o., potrebuje, da vam lahko zagotovi želene informacije, pomoč ali storitev.

2.4 Uporaba spletnih aplikacij

Če ste uporabnik portala ali spletnih aplikacij WTB d.o.o., o vas lahko zbiramo tudi druge osebne podatke, ki jih potrebujemo mi ali ponudniki oz. distributerji storitev in blaga bodisi za zagotavljanje dostopa do informacij v zvezi s sklenjenimi pogodbami bodisi za izvajanje drugih storitev, na katere se naročite kot obstoječa stranka z namenom same uporabe funkcionalnosti aplikacij in drugih ugodnosti.

WTB d.o.o., upravlja spletno mesto in zbira podatke.

Na spletnih mestih omogoča komunikacijo med ponudnikom/naročnikom in posameznikom. Spletno mesto je namenjeno tudi strankam, ki želijo poslati povpraševanje za blago in storitve ponudnikom/naročnikom. Več informacij o Spletnem mestu najdete v zavihku: O storitvi.

WTB d.o.o., v sklopu spletnih mest obdeluje naslednje osebne podatke:

 • podatke ob poslanemu povpraševanju (ime in priimek, naslov, elektronski naslov, številka mobilnega telefona, rojstni datum, vsebino povpraševanja, drugi podatki, ki so navedeni v dokumentaciji, ki jo posameznik priloži povpraševanju),
 • podatke ob prijavi (ime, priimek, elektronski naslov, geslo, davčna številka, EMŠO, informacije o digitalnem potrdilu, pri zdravstvenih zavarovanjih številko kartice, zdravstvenega zavarovanja, podatki o naslovu, mobilno številko),
 • podatke o pogodbah,
 • podatke o uporabi spletne aplikacije (IP naslov, datum zadnje prijave, naziv mobilnega aparata, različico operacijskega sistema aparata ali brskalnika, čas trajanja obiska, seznam obiskanih strani, sled premikanja, seznam zadnjih obiskov),
 • komunikacijo in njeno vsebino,
 • vrsto sklenjenih dogovorov, med vsemi uporabniki na spletnih mestih, pri čemer izpostavljamo, da kupec dovoljuje ponudniku/naročniku, da upravitelju razkrije vrsto sklenjenega dogovora, ki jo je sklenil z kupcem.

Z uporabo spletnih mest se lahko seznanite v Pogojih uporabe

Spletne storitve spletnih mest so na strani ponudnika oz./in naročnika namenjena podjetjem in samostojnim podjetnikom, ki želijo poslovno sodelovati z WTB d.o.o. in posamezniku pošiljati ponudbe za želeno blago ali storitev.

WTB d.o.o. ponudniku/naročniku lahko pošlje naslednje podatke:

 • podatke ob poslanemu povpraševanju (ime in priimek, naslov, elektronski naslov, številka mobilnega telefona, rojstni datum, vsebino povpraševanja, podatke o zavarovalnih policah/pogodbah, drugi podatki, ki so navedeni v dokumentaciji, ki jo posameznik priloži povpraševanju),
 • podatke o uporabi spletne aplikacije (IP naslov, datum zadnje prijave, naziv mobilnega aparata).

Ponudniki so v smislu določil Splošne uredbe o varstvu podatkov v vlogi samostojnih upravljavcev osebnih podatkov. WTB osebne podatke uporabnikov spletnih mest obdeluje za lastne namene, prav tako ponudniki/naročniki za lastne namene (za pripravo ponudbe storitev in kasnejšo eventualno sklenitev pogodbe) obdelujejo osebne podatke uporabnikov, ki so v spletnih mestih oddali povpraševanje po storitvah/ponudbi naročnika.

2.5 Uporaba elektronske pošte

Posamezniki lahko na WTB d.o.o., oz. na elektronske naslove, objavljene na spletni strani nabavna-asistenca.si, naslovite tudi elektronsko sporočilo. V tem primeru se prostovoljno odločite, katere osebne podatke nam želite zaupati. WTB d.o.o., bo vaš elektronski naslov in elektronsko sporočilo nadalje obdelovala v skladu z vsebino vašega elektronskega sporočila ter ob upoštevanju vrste in narave medsebojnega razmerja.

2.6 Uporaba telefonov

V stik z WTB d.o.o., lahko stopite tudi preko telefona, možno pa je tudi, da vas po telefonu pokličejo zaposleni WTB d.o.o., ali predstavniki pogodbenih obdelovalcev WTB d.o.o., kadar ste izrazili željo za takšen način vzpostavitve stika z vami oziroma ste privolili v izvedbo telefonskega klica.

V primeru snemanja telefonskega pogovora boste o tem posebej obveščeni pred začetkom telefonskega razgovora oziroma preko telefonskega odzivnika. Posnetki se hranijo in obdelujejo z namenom zagotavljanja dokazov o poslovni komunikaciji, natančneje z namenom ugotavljanja dejstev in okoliščin obravnavanih primerov in s strani strank podanih informacij v skladu z določbami zakona, ki ureja elektronske komunikacije.

2.7 Izvajanje snemanj ob vstopu v poslovne prostore WTB d.o.o.

Z namenom varovanja ljudi in premoženja WTB d.o.o., lahko izvajamo snemanje vhoda v poslovne prostore WTB d.o.o.. V takšnem primeru ste o tem obveščeni s posebnim obvestilom, ki je objavljen na vidnem mestu. V zvezi s snemanjem zbiramo naslednje podatke: slikovni posnetek posameznika, datum in čas vstopa oziroma izstopa iz prostora, v katerem se izvaja videonadzor.

3. OSEBNI PODATKI

Če ste preko Nabavne asistence poslali povpraševanje ali/in potrdili ponudbo, obdelujemo vaše osebne podatke zgolj za namen pridobivanja ponudb in izboljšanja naše storitve.

To počnemo z visoko skrbnostjo in zgolj v meri, ki je potrebna za doseganje zakonitih namenov obdelave osebnih podatkov, pri katerih se obdelavi osebnih podatkov ne moremo izogniti.

4. OBDELOVANJE OSEBNIH PODATKOV NA PODLAGI ZAKONITIH INTERESOV

V WTB d.o.o., osebne podatke v določenih primerih in glede na kategorijo posameznikov obdelujemo na podlagi naslednjih zakonitih interesov:

 • izboljševanje, razvoj in nadgradnje storitev, sistemov in produktov,
 • tehnično vzdrževanje spletnih strani in storitev,
 • upravljanje odnosov s strankami in spremljanje zadovoljstva strank,
 • opremljanje poslovne komunikacije s trženjskimi vsebinami,
 • omogočamo pripravo na prodajni razgovor in pregled predhodno sklenjenih zavarovanj,
 • kontaktiranje stranke glede ponudb za obnove ali nadaljevanja energetike,
 • zagotavljanje delovanja informacijskih sistemov, varnosti omrežja in informacij (preprečevanje dogodkov, nezakonitih ali zlonamernih dejanj, ki ogrožajo dostopnost, avtentičnost, celovitost in zaupnost shranjenih ali prenesenih osebnih podatkov ter varnost s tem povezanih IT storitev), preprečevanje nepooblaščenega dostopa do informacijskih sistemov ter odzivanje na računalniške varnostne grožnje in incidente,
 • za namen varstva in zavarovanja premoženja in zaposlenih pred grožnjami in nasiljem in v podobnih primerih, ko brez obdelave osebnih podatkov posameznikov ne bi mogla zavarovati in uveljaviti lastnih zakonitih interesov in pravic, ki jih v skladu z zakonodajo uživamo, kar lahko vključuje tudi izvajanje morebitnega videonadzora vhodov v poslovne prostore zaradi razjasnitve okoliščin kaznivih dejanj zoper zaposlene in premoženje ter nadzorovanje dostopov v poslovne stavbe zaradi preprečevanja dostopa nepooblaščenim osebam v poslovne prostore in zaradi zagotavljanje hišnega reda v poslovnih prostorih.

5. KATEGORIJE UPORABNIKOV OSEBNIH PODATKOV

Vaše osebne podatke posredujemo tretjim osebam za namen pridobivanja ponudb in izboljšanja naše storitve.

Občasno pa smo primorani vaše osebne podatke posredovati tudi določenim drugim zunanjim uporabnikom, če ti izkažejo ustrezno pravno podlago za pridobitev vaših podatkov. Takšni uporabniki so navadno različni državni organi, ki vaše osebne podatke potrebujejo v okviru uradnih postopkov, ki jih vodijo, lahko pa tudi posamezniki, če dostop do podatkov zahtevajo preko sodišča ali če z gotovostjo izkažejo, da ste jih sami pooblastili za pridobitev vaših podatkov.

Morebitno zahtevo za pridobitev vaših osebnih podatkov s strani tretjih oseb vedno preverimo, da ugotovimo, če prihaja od upravičenega prosilca in če le-ta ima ustrezno pravno podlago za njihovo pridobitev. V primeru, da zahteva za pridobitev podatkov ni popolna, vsakršno posredovanje vaših podatkov zavrnemo.

6. KATEGORIJE OBDELOVALCEV OSEBNIH PODATKOV

Kot večina podjetij, tudi WTB d.o.o., za posamezne dele obdelav osebnih podatkov angažira različne pogodbene obdelovalce, ki opravljajo del storitev namesto nje, pri čemer s takšnimi pogodbenimi obdelovalci osebnih podatkov sklenemo ustrezne zakonsko predpisane pogodbe o obdelavi osebnih podatkov, v katerih jih zavežemo k enakemu standardu varstva osebnih podatkov, kot če bi te izločene dele obdelav osebnih podatkov izvajali sami. Obenem ti pogodbeni obdelovalci podatke obdelujejo zgolj za namen izvajanja pogodbeno opredeljenih storitev in za noben drug namen, niti jih ne smejo uporabljati za lastne namene ali namene tretjih oseb.

7. HRAMBA PODATKOV

Vaše podatke bomo hranili za obdobje, ki je potrebno za uresničitev namenov, ki so navedeni v naši politiki zasebnosti, razen v primeru, ko bi bilo daljše obdobje hrambe potrebno ali dovoljeno v skladu z zakonom.

Vaše osebne podatke, ki jih obdelujemo na podlagi vaše privolitve in za namene, opredeljene v privolitvah, hranimo do preklica privolitve z vaše strani ali vašega ugovora obdelavi podatkov za namen neposrednega trženja. Enako velja tudi za obdelavo teh podatkov v povezanih družbah, katerim so bili, z vašo privolitvijo, osebni podatki posredovani za isti namen obdelave.

8. AVTOMATIZIRANO SPREJEMANJE ODLOČITEV TER PROFILIRANJE

Obveščamo vas, da so nekateri osebni podatki lahko obdelani z avtomatiziranimi sredstvi, kadar so takšne obdelave nujne za sklenitev ali izvajanje pogodbe z vami, kadar to dovoljujejo predpisi Evropske unije ali Republike Slovenije ter ob izvajanju ustreznih ukrepov za zaščito vaših pravic in svoboščin in na podlagi vaše izrecne privolitve.

V primeru obdelav podatkov z avtomatiziranimi sredstvi, ki imajo za vas pravne učinke ali na podoben način na vas znatno vplivajo, imate pravico zahtevati, da odločitev, ki temelji zgolj na avtomatizirani obdelavi, za vas ne velja, tako, da zahtevo pošljete na naslov info@nabavna-asistenca.si. V tem primeru bomo poskrbeli, da bo avtomatizirano odločitev ponovno pretehtala za to pristojna oseba.

9. VAROVANJE ZASEBNOSTI

9.1 Tehnični in organizacijski ukrepi

V WTB d.o.o., izvajamo fizične, organizacijske in tehnične ukrepe za varovanje podatkov pred izgubo, krajo, nedostopnostjo in nepooblaščeno uporabo. Vaše podatke varujemo v skladu z veljavno zakonodajo in z internimi akti, ki urejajo varstvo in energetika osebnih podatkov v WTB d.o.o., ter področje informacijske varnosti.

Vsi zaposleni v WTB d.o.o., pogodbeni obdelovalci in druge osebe, ki imajo za obdelavo podatkov vašo osebno privolitev ali drugo ustrezno pravno podlago za obdelovanje, so zavezane k varovanju zaupnosti vaših podatkov in jih ne smejo razkrivati nepooblaščenim osebam ali osebam, ki nimajo ustrezne podlage za obdelavo vaših osebnih podatkov. Dostop do vaših osebnih podatkov dovoljujemo le tistim osebam, ki morajo te podatke poznati, da jih lahko v našem imenu obdelajo. Te osebe zavezujejo pogodbene obveznosti glede zaupnosti, ob morebitnih kršitvah pa se lahko proti njim sprožijo ustrezni postopki.

Poslovne prostore, kjer se nahajajo nosilci osebnih podatkov, strojna in programska oprema, skrbno varujemo z ukrepi, ki nepooblaščenim osebam onemogočajo nepooblaščen dostop do osebnih podatkov.

Izvajamo, pregledujemo in vzdržujemo varnostne postopke, ki ustrezajo najnovejšemu stanju tehnike, standardom in prakse zaščite podatkov.

Interno omrežje je zaščiteno pred zunanjim svetom s sistemom požarnega zidu ter drugimi aktivnimi sistemi za preprečevanje oz. zaznavo vdorov, ki ustrezajo najnovejšemu stanju tehnike.

Spletne in mobilne aplikacije WTB d.o.o., so dostopne samo po prijavi z individualno identifikacijo, kot je na primer uporabniško ime in geslo, osebni digitalni certifikat in drugo. Uporabniki imajo dostop le do podatkov, ki jih potrebujejo za opravljanje svojih del in nalog oz. do katerih imajo upravičen dostop.

9.2 Priporočeni ukrepi za varovanje zasebnosti in odgovornost posameznikov

Posameznikom oz. vsem naslovnikom te politike priporočamo, da tudi sami zaščitijo svojo zasebnost.

Zagotavljanje točnih in ažurnih podatkov

V primeru, da ste naš uporabnik, vas pozivamo, da nas sproti obveščate o spremembah vaših osebnih podatkov. Prizadevali si bomo, da bodo vaši podatki v primeru prejema vašega sporočila, čimprej osveženi.

• Elektronska pošta

Preden nam pošljete nezaščiteno elektronsko sporočilo prek svojega ponudnika spletnih storitev imejte v uvidu, da njegova vsebina na spletu morda ni zaščitena pred nepooblaščenim prebiranjem, ponarejanjem itd.

• Uporaba gesel

Priporočamo vam, da poskrbite za varnost gesel ali drugih identifikatorjev, ki jih uporabljate za prijavo. Pazite, da jih ustrezno hranite in jih ne razkrivate drugim.

Kadar kot uporabnik naših storitev ugotovite zlorabo vašega uporabniškega imena in gesla ali drugega uporabniškega identifikatorja, ki ga uporabljate za dostop do spletnih aplikacij WTB d.o.o., nam to čimprej sporočite na info@nabavna-asistenca.si. Po prejemu obvestila bomo poskrbeli za onemogočitev nadaljnje uporabe takšnega gesla.

V primeru, ko izgubite oz. pozabite vaše prijavne podatke (uporabniško geslo), ki ga uporabljate za dostop do spletnih aplikacij WTB d.o.o., boste uporabniško geslo lahko ponastavili preko vpisa osebnega e-naslova, ki ste ga podali kot vaš kontaktni e-naslov. Na ta e-naslov boste prejeli e-sporočilo s povezavo za ponastavitev vašega uporabniškega gesla.

• Protivirusna zaščita

Priporočamo vam, da imate na napravi za dostop do vsebin WTB d.o.o., nameščeno in aktivno programsko zaščito pred škodljivo programsko kodo. 

9.3 Pravila digitalnih socialnih omrežij

WTB d.o.o., preko digitalnih socialnih omrežij Facebook, Twitter, Youtube, LinkedIn, stopa v stik s posamezniki in širšo javnostjo, zaradi česar je pomembno, da se posamezniki seznanijo tudi s pravili teh omrežij oz. z njihovimi politikami zasebnosti ter z nastavitvami zasebnosti, ki so na voljo tudi na naslednjih povezavah: Facebook, Twitter, Youtube, LinkedIn.

Zavedati se morate tudi, da je vaša objava na svetovnem spletu vidna širši javnost, zato je zelo pomembno upoštevati internetni bonton (t.i. netiketo), in sicer:

 • mnenja in stališča izražajte kulturno,
 • ne razkrivajte zaupnih in občutljivih osebnih podatkov,
 • ne razkrivajte podatkov, za katere nimate dovoljenja za objavo,
 • ne uporabljajte logotipov, znakov, znamk in drugih pravic intelektualne lastnine, za katere nimate dovoljenja lastnika,
 • ne objavljajte sporočil z zlonamerno, žaljivo, nespodobno, vulgarno, obrekljivo, sovražno, grozečo, obsceno ali katerokoli vsebino, ki lahko prizadene druge člane družbenega omrežja ali tretje osebe,
 • ne grozite ali ustrahujete drugih uporabnikov.

9.4. Povezave do drugih spletnih strani, aplikacij in storitev

Spletne strani in mobilne aplikacije WTB d.o.o., lahko omogočajo povezave do spletnih strani tretjih oseb ali vključujejo strani in storitve tretjih oseb. WTB d.o.o., ni odgovorna za varovanje zasebnosti ali osebnih podatkov s strani tretjih oseb, ponudnikov aplikacij, ponudnikov operacijskih sistemov, ponudnikov brezžičnih storitev, izdelovalcev naprav ipd.

V primeru, da se odločite obiskati tako povezavo, nismo odgovorni za razpoložljivost izbrane strani, mobilnih aplikacij ali drugih storitev tretjih oseb. Prav tako spletnih strani tretjih oseb, njihovih mobilnih aplikacij ali storitev ne preverjamo ter nismo posredno ali neposredno odgovorni za njihovo uporabo in vsebino, zbiranje in obdelovanje kakršnihkoli podatkov s strani spletnih strani, mobilnih aplikacij ali storitev teh oseb. Glede na navedeno vam priporočamo, da se pred uporabo storitev ali mobilnih aplikacij tretjih oseb oz. pred kakršnimkoli vnašanjem svojih osebnih podatkov vanje seznanite z njihovimi politikami zasebnosti ali izjavami o varovanju zasebnosti, ki so dostopne bodisi na njihovih spletnih straneh ali ob dostopu (registraciji) v takšno mobilno aplikacijo.

9.5 Otroci in osebni podatki

Osebnih podatkov otrok na naših spletnih straneh in v mobilnih aplikacijah ne zbiramo namerno, izjema je sodelovanje v nagradnih igrah in pridobivanje slikovnega gradiva ob dogodkih, ki jih organizira WTB d.o.o., pri čemer si vselej prizadevamo, da osebne podatke otrok zbiramo v razumnem obsegu. V WTB d.o.o., v zvezi z osebnimi podatki otrok, mlajših od 15 let, posebej skrbimo, da ne zbiramo, uporabljamo ali razkrivamo njihovih osebnih podatkov in da otrok namerno ne privabljamo v spletne in mobilne aplikacije WTB d.o.o. Njihove osebne podatke pridobivamo izključno preko kontaktnih podatkov staršev ali skrbnikov.

Kadar se posameznega dogodka v naši organizaciji udeležujejo tudi otroci, mlajši od 15 let, njihove slikovne posnetke pridobivamo in obdelujemo le ob predhodni pisni privolitvi njihovih staršev oziroma skrbnikov. Za otroke, mlajše od 15 let, morajo soglasje za sodelovanje v nagradni igri podpisati njihovi starši ali skrbniki. Starši v okviru privolitev lahko dovolijo, da lahko obdelujemo osebne podatke otroka zaradi izročitve nagrad in zaradi objave podatkov nagrajencev. Če otrok, mlajši od 15 let, osvoji nagrado, se o tem po elektronski pošti, telefonu ali pisno obvesti starše ali skrbnike otroka.

Posebej bi vas želeli opozoriti, da imajo digitalna socialna omrežja v svojih pogojih uporabe in politikah zasebnosti, za katere ni odgovorna WTB d.o.o., določeno nižjo starostno mejo za sodelovanje otrok, pri čemer se domneva, da so vsi uporabniki oziroma osebe, ki všečkajo, sledijo oz. na kakršen koli drug način spremljajo družbeno omrežje, starejše od 13 let.

V zvezi z navedenim in z uporabo interneta in v zvezi z drugimi storitvami informacijske družbe vam priporočamo, da se z otrokom pogovorite o varni uporabi interneta in mobilnih naprav in se tako izognete razkrivanju osebnih podatkov otrok na internetu in komuniciranju z neznanci.

10. UVELJAVLJANJA PRAVIC V ZVEZI Z OSEBNIMI PODATKI

Če se osebni podatki v WTB d.o.o., obdelujejo na podlagi privolitve, lahko posameznik kadarkoli začasno ali trajno prekliče svojo privolitev za obdelavo osebnih podatkov; prav tako lahko posameznik ugovarja obdelavi osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj, za namen neposrednega trženja, ali zahteva dostop, dopolnitev, popravek, omejitev obdelave, prenos ali izbris osebnih podatkov ali vloži ugovor zoper obdelavo osebnih podatkov, ki se obdelujejo v zvezi z njim, s pisno zahtevo, poslano na naslov:

WTB d.o.o., Ulica Gradnikove brigade 11, 1000 Ljubljana, ali info@nabavna-asistenca.si. Vaš preklic velja za naprej in ne vpliva na obdelave osebnih podatkov, ki so bile izvedene do vašega preklica.

Če boste podali ugovor obdelavi osebnih podatkov na podlagi naših zakonitih interesov, vaših osebnih podatkov ne bomo več obdelovali, razen, če v skladu s Splošno uredbo o varstvu podatkov izkažemo nujne legitimne razloge za obdelavo, ki prevladajo nad vašimi interesi, pravicami in svoboščinami, ali za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov.

Prav tako bi vas želeli opozoriti, da imate v primeru, da menite, da so bili kršeni predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov, pravico vložiti pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu Republike Slovenije, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana.

11. DRUGE INFORMACIJE

Morebitna vprašanja v zvezi s to politiko, pripombe, komentarje in prošnje za pomoč v zvezi z uveljavljanjem vaših pravic, povezanih z obdelavo vaših osebnih podatkov, lahko naslovite na pooblaščeno osebo za varstvo podatkov v WTB d.o.o., na elektronski naslov: info@nabavna-asistenca.si.

Potrudili se bomo, da odgovor prejmete v najkrajšem možnem času.

12. POSODABLJANJE POLITIKE ZASEBNOSTI

WTB d.o.o., si pridržuje pravico občasno posodobiti to politiko zasebnosti.

Morebitne spremembe te politike zasebnosti začnejo veljati z dnem objave na spletni strani nabavna-asistenca.si ali v mobilnih aplikacijah WTB d.o.o.

WTB d.o.o., vsem posameznikom, na katere se nanaša ta politika, priporoča redno pregledovanje te politike.

Nadaljnja uporaba spletnih strani, mobilnih aplikacij ali storitev WTB d.o.o., po objavljenih spremembah politike zasebnosti, pomeni, da s spremembami soglašate.

Naložbo (Vavčer za digitalni marketing - spletna stran) sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.